Mestinjectie

Werken op het land. Ik vind het razend boeiend. Machtige machines, buiten in de natuur werken, het spreekt mij enorm aan. Vanmorgen in de laatste kilometer naar mijn werk kwam ik langs een landbouwcombinatie die het grasland aan het injecteren was. Mestinjectie.

Onder druk wordt de drijfmest het land ingespoten. Die druk is in de cabine van de trekker te regelen. Het grote voordeel van mestinjectie ten opzichte van oppervlakte bemesten is dat de mest veel effecienter wordt gebruikt en dat uitspoelen van mest wordt voorkomen. Een aardige bijkomstigheid voor omwonenden is dat het veel minder stinkt.


Mag het licht aan

Als je olie hebt hoef je misschien niet zo op de kleintjes te letten. Laat je ook wat makkelijker het licht branden. Is je energieconsumptie waarschijnlijk niet het eerste waar je op let als je moet bezuinigen. Tijdens de opening van de 14th Water, Energy and Environment Exhibition 2012 (Wetex) meldde Sjeik Hamdan Bin Rashid Al Maktoum dat Dubai een energie-overschot heeft van dertig procent.

Binnenkort gaat een nieuwe electriciteitscentrale en waterzuiveringsfabriek (M Station) vol draaien waardoor de hoeveelheid stroom zal toenemen.

‘En’ zo zei de directeur van de Dubai Electricity and Water Authority, ‘gebruik van water en electriciteit zijn gelinkt aan economische groei en die groei wordt in 2012 verwacht’. Met andere woorden we laten het licht vannacht aan.

Op de satellietfoto: Dubai bij nacht. Foto NASA, eind februari dit jaar.

Dubai bij nacht. De lichte vlek rechts is het hoogste gebouw van de wereld, Burj Khalifa Tower. Linksboven zijn de contouren van het Palmeiland, Palm Jumeira complex, zichtbaar.

bron: uainteract
bron: NASA