Convectie en de rol van het IJsselmeer

Op de satellietfoto van vandaag is heel mooi de invloed van het IJsselmeer te zien zo vroeg in het jaar in combinatie met een noordwestelijke stroming.

Op de foto van de Terra satelliet van NASA zijn duidelijk de Waddeneilanden zichtbaar en de noordwest kust van Noord Holland. Ook het IJsselmeer en het westelijk deel van de Noordoostpolder is eenvoudig te herkennen.

De satellietfoto van vandaag. Steeds grotere cumulus naarmate je landinwaarts gaat. Klik op foto voor vergroting.

De wind is noordwest en dat betekent dat er vanaf de Noordzee koude lucht Nederland wordt ingeblazen. Deze lucht wordt onstabiel en gaat opstijgen op het moment dat de temperatuur van de lucht hoog genoeg is geworden en de convectietemperatuur is bereikt (zie blog convectie). In Noord-Holland wordt dat punt een stuk landinwaarts bereikt en ook in Friesland en Groningen is dat een aantal kilometers uit de kust.

radarbeeld 1300 uur. In het oosten vallen buien uit de grootste wolken

West en Zuid Flevoland krijgen vervolgens met de stapelwolken te maken die boven Noord-Holland zijn ontstaan en met de wind meedrijven. Daarentegen blijft de Noordoostpolder grotendeels vrij van stapelwolken omdat het IJsselmeer de lucht niet opwarmt. Het water is eenvoudigweg nog te koud. Ook het deel van de oostelijke Flevopolder, noord van de lijn Lelystad – Dronten, heeft weinig stapelwolken. Hier speelt eveneens het effect van het IJsselmeer.

Kijk je nog verder naar het oosten het binnenland in dan zie je de stapelwolken steeds groter worden. Het convectieproces is daar langer aan de gang en de wolken kunnen zelfs groeien tot het buienstadium. En dat is weer mooi op de radar te zien.

cumulus boven West Flevoland